ข้อมูลการแปรรูปและการถนอมปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและ โมลลุสก์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10200 การแปรรูปและการถนอมปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและ โมลลุสก์ 29/09/2562