ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก 29/09/2562