ข้อมูลการผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 29/09/2562