ข้อมูลการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10130 การแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 29/09/2562