ข้อมูลการฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10120 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด 29/09/2562