ข้อมูลการบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10112 การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) 29/09/2562