ข้อมูลการฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 29/09/2562