ข้อมูลการฆ่าสัตว์และการบรรจุเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10110 การฆ่าสัตว์และการบรรจุเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 29/09/2562