ข้อมูลการแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 10100 การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์ 29/09/2562