ข้อมูลการทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 08991 การทำเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ 29/09/2562