ข้อมูลการทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 08910 การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย 29/09/2562