ข้อมูลการทำเหมืองดิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 08104 การทำเหมืองดิน 29/09/2562