ข้อมูลการทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 08101 การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 29/09/2562