ข้อมูลการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 08000 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 29/09/2562