ข้อมูลการทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 07300 การทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่า 29/09/2562