ข้อมูลการทำเหมืองสินแร่สังกะสี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 07292 การทำเหมืองสินแร่สังกะสี 29/09/2562