ข้อมูลการทำเหมืองสินแร่ดีบุก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 07291 การทำเหมืองสินแร่ดีบุก 29/09/2562