ข้อมูลการทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 07290 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ 29/09/2562