ข้อมูลการทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กยกเว้นโลหะมีค่า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 07200 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กยกเว้นโลหะมีค่า 29/09/2562