ข้อมูลการผลิตน้ำมันดิบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 06100 การผลิตน้ำมันดิบ 29/09/2562