ข้อมูลการทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 05100 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง 29/09/2562