ข้อมูลการทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 05000 การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 29/09/2562