ข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03222 การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืด 29/09/2562