ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03210 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล 29/09/2562