ข้อมูลการจับปลาทะเล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 03111 การจับปลาทะเล 29/09/2562