ข้อมูลกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ 29/09/2562