ข้อมูลกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 29/09/2562