ข้อมูลการทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01496 การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ำ) 29/09/2562