ข้อมูลการเลี้ยงเป็ด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01463 การเลี้ยงเป็ด 29/09/2562