ข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01462 การเลี้ยงไก่เนื้อ 29/09/2562