ข้อมูลการเลี้ยงสุกร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01450 การเลี้ยงสุกร 29/09/2562