ข้อมูลการเลี้ยงแกะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01441 การเลี้ยงแกะ 29/09/2562