ข้อมูลการปลูกพริกไทย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01282 การปลูกพริกไทย 29/09/2562