ข้อมูลการปลูกพืชที่นำไปทำเครื่องดื่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01270 การปลูกพืชที่นำไปทำเครื่องดื่ม 29/09/2562