ข้อมูลการปลูกลิ้นจี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01228 การปลูกลิ้นจี่ 29/09/2562