ข้อมูลการปลูกกล้วย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01225 การปลูกกล้วย 29/09/2562