ข้อมูลการปลูกพืชเส้นใย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01160 การปลูกพืชเส้นใย 29/09/2562