ข้อมูลการปลูกข้าวเหนียว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01122 การปลูกข้าวเหนียว 29/09/2562