ข้อมูลการปลูกข้าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01120 การปลูกข้าว 29/09/2562