ข้อมูลการปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01115 การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) 29/09/2562