ข้อมูลการปลูกถั่วเหลือง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01114 การปลูกถั่วเหลือง 29/09/2562