ข้อมูลการปลูกพืชตระกูลถั่ว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว 29/09/2562