ข้อมูลการปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) 29/09/2562