ข้อมูลไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 00000 ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน 29/09/2562