ข้อมูลคืนสู่ทะเบียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 B คืนสู่ทะเบียน 29/09/2562