ข้อมูลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2 พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 29/09/2562