ข้อมูลชาเชียงราย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 06009 ชาเชียงราย 29/09/2562