ข้อมูลกาแฟดอยช้าง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 06004 กาแฟดอยช้าง 29/09/2562