ข้อมูลกาแฟดอยตุง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 06003 กาแฟดอยตุง 29/09/2562