ข้อมูลญอกมละบริน่าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 05008 ญอกมละบริน่าน 29/09/2562